සුරක්ෂිත විශ්වවිද්‍යාල පරිසරයක් සඳහා..........

 
  අප බොහෝ දෙනෙක් විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය තුළ යම් කිසි ආකාරයක තර්ජන හෝ හිරිහැර වලට ලක්වී ඇත. මෙම තර්ජන හා හිරිහැර විවිධ ස්වරූප ගත හැක: නවකවදය, ලිංගිකත්වය හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය හා බැඳුණු ප්‍රචණ්ඩත්වය, තර්ජන හා බියවැද්දවීම්, හිංසන. මෙම සිදුවීම් නිසා බොහෝ විට විනෝදයෙන් හා අමතක නොවන සුන්දර අත්දැකීම් වලින් යුක්ත විය යුතු විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය භයානක හා අසහනකාරී තත්වයට පත් කරයි.  
  අප බොහෝ දෙනෙකු (ශිෂ්‍ය/ශිෂ්‍යාවන්, අධ්‍යනය ,අනධ්‍යන හා පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩල) අපගේ කාලයෙන් වැඩි කොටසක් විශ්වවිද්‍යාලය තුළ ගත කරන බැවින්, අප සැමට සුරක්ෂිත පරිසරයක් විශ්වවිද්‍යාලය තුළ පවත්වා ගෙන යාමේ වගකීමක් අප සැම දෙනාටම ඇත. එමෙන්ම එම සුරක්ෂිත පරිසරය නිර්මාණය කිරීම සඳහා වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීමද කළ යුතුය.  
  අන්තර්ජාලය හරහා පැමිණිලිකිරීමේ ක්‍රමවේදය යනු, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් නව ව්‍යාපෘතියක් ලෙස හඳුන්වා දෙන, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාවේහි සෑම සාමාජිකයකුටම, නවකවදය, ලිංගිකත්වය හා හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය හා බැඳුණු ප්‍රචණ්ඩත්වය, තර්ජන හා බියවැද්දවීම්, හිංසන පිළිබඳ සිද්ධි සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කිරීමට භාවිත කළ හැකි ක්‍රමවේදයකි. මෙම ක්‍රමවේදය ඔස්සේ ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන සියළු පැමිණිලි විමර්ශනය කරනු ලබන අතර, එවැනි සිදුවීම් වලට ගොදුරු වූවන්ට සහයෝගය සහ පිළියම් සපයනු ලැබේ.  
 
  අන්තර් ජාලය හරහා පැමිණිලි කිරීමේ ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද?  
 
  විශ්වවිද්‍යාලයේ සිටින ඕනෑම සමාජිකයෙකුට, තමා ලිංගිකත්වය හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය හා බැඳුණු ප්‍රචණ්ඩත්වය, තර්ජන හා බියවැද්දවීම්, හිංසන ඇතුළුව කවර ආකාරයේ හෝ ප්‍රචණ්ඩත්වයකට ගොදුරු වූ විට, එවැනි සිදුවීමක් නිරීක්ෂණය කළ විට හෝ දැනුවත්වූ විට ඒ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ හැක.
  අන්තර්ජාලය හරහා පැමිණිලි කිරීමේ ක්‍රමවේදය ඔස්සේ පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ විට, පැය 24ක් ඇතුළත අදාල බලධාරීන් ( උපකුලපති, නියෝජ්‍ය උපකුලපති, ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍ය උපදේශක ආදි ) වෙත දැනුම් දෙනු ලබන අතර, අදාළ පැමිණිල්ල විභාග කිරීම අරඹන ලෙසද ඉල්ලා සිටී.
 
  අන්තර් ජාලය හරහා පැමිණිලි කිරීමේ ක්‍රමවේදය විශ්වවිද්‍යාලයේ පවතින වෙනත් පැමිණිලි කිරීමේ ක්‍රමවේදයන්ගෙන් වෙනස් වන්නේ කෙසේද?  
 
  පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීම ඉතා පහසුයි - ඔබ අන්තර් ජාලය ඔස්සේ නවකවදය සඳහා පැමිණිලි කිරීමේ බිහිදොර (Ragging Complaint Portal) හරහා පෞද්ගලිකව හා රහසිගතව ඔබේ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කළ හැක.
  විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව වෙත ලැබෙන පැමිණිලි පැය 24 ක් ඇතුළත අදාල විශ්වවිද්‍යාලය/ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය වෙත යොමු කරනු ලබන අතර, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් පැමිණිල්ල විභාග කිරීමේ පටිපාටිය අධීක්ෂණය කරනු ලැබේ.
  පැමිණිල්ල විභාග කිරීම සඳහා නිශ්චිත කාල රාමුවක් ඇත. මෙමඟින් පැමිණිලි පාර්ශවය මෙන්ම චූදිත පාර්ශවයද අනවශ්‍ය ලෙස අපහසුතාවට පත්වීම මඟ හැරේ.
 
 
  ඉදිරිපත් කළ හැකි පැමිණිලි මොනවාද?  
 
ඔබ පහත කුමන හෝ ආකාරයේ සිදුවීමකට ලක් වී ඇත්නම්,
නවකවදයේ සියළු ආකාර
ලිංගික අතවර
ලිංගිකත්වය හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය හා බැඳුණු ප්‍රචණ්ඩත්වය
තර්ජන හා බිය වැද්දවීම්
හිංසන
 
 
 

පැමිණිලි කළ හැක්කේ කාටද?

 
  විශ්වවිද්‍යාලයේ ඕනෑම සමජිකයෙකුට: ශිෂ්‍ය/ශිෂ්‍යාවන්, අධ්‍යනය ,අනධ්‍යන හා පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩල  
 
  පැමිණිලි සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ වගකීම දරන්නේ කවුද?  
 
ඔබගේ පැමිණිල්ලේ ස්වභාවය අනුව එය වෙනස් විය හැක. එහෙත් පොදුවේ පැමිණිල්ල විමර්ශනය කිරීමේ වගකීම පහත නිලධාරීන් වෙත පැවරේ.
උප කුලපති
නියෝජ්‍ය උප කුලපති
ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍ය උපදේශක
පීඨාධිපති
අංශාධිපති
 
 
  සාවද්‍ය පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළහොත් කුමක් සිදුවෙයිද?

 
  ඉදිරිපත් කරන සියළු පැමිණිලි විභාග කරනු ලබන අතර පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කළ පසු ඉල්ලා අස් කර ගත නොහැක. ඉදිරිපත් කළ පැමිණිල්ල සවද්‍ය බව ඔප්පු වුවහොත් පැමිණිලි පාර්ශවය විනය පරීක්ෂණයකට යටත් කරනු ඇත.