Login
WELCOME TO RAGGING COMPLAINT PORTAL
OF  UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
 
විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ
නවක වදය හා සම්බන්ධ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමේ බිහිදොරට
ඔබ සාදරයෙන්
පිළිගනිමු
 
பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் பகிடிவதை முறைப்பாட்டு வாயிலுக்கு 
உம்மை வரவேற்கிறோம்

 
Prohibition of Ragging and Other Forms of Violence in Educational Institutions Act, No. 20 of 1998
1998 අංක 20 දරන අධ්‍යාපන ආයතනවල නවක වදය සහ වෙනත් ස්වරුපයේ සාහසික ක්‍රියා තහනම් කිරීමේ පනත
1998 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் இலக்க, கல்வி நிறு வனங்களில் பகிடிவதையையும் வேறுவசையான வள்கெயல்களையும் தடைசெய்தல் சுட்டம்
 
RAGGING COMPLAINT PORTAL පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමේ බිහිදොර பகிடிவதை முறைப்பாட்டு வாயில்